Hvor vanlig er rusmiddelet LSD? Spør til et skoleproskjekt.

Kvinne, 13 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

Sammenlignet med en del andre rusmidler, er LSD forholdsvis uvanlig i Norge. Det er likevel et stoff ganske mange bruker – men de fleste som bruker det, gjør det bare noen få ganger. Andre bruker dette også flere ganger, men som regel med litt tidsrom fra gang til gang.

I Kripos sin rapport for narkotikabeslag 2020 kan du bl.a. lese at LSD utgjorde omtrent 2 % av alle beslaglagte narkotiske stoffer det året (s. 3). Du kan også lese at det ble beslaglagt 16 373 enheter LSD fordelt på 432 beslag (s. 7). Nå er det jo ikke nødvendigvis sånn at denne statistikken gjenspeiler nøyaktig hvor vanlig bruk av LSD er i Norge, men det gir likevel en viss idé når du sammenligner disse tallene med andre og mer vanlige rusmidler i rapporten.