Kor skadelig e 165 mg Remeron?

Kvinne, 46 år fra Nordland


RUStelefonen svarer:

Vi gir dessverre ikke helsefaglig råd om vanlig bruk av medisiner. Generelt kan vi si at Remeron skal brukes som foreskrevet av legen, men at større doser enn anbefalt sjeldent forbindes med alvorlige overdosesymptomer. Derimot kan et høyere inntak enn anbefalt øke sannsynligheten (og intensiteten) av eventuelle bivirkninger. Vi anbefaler at du snakker med legen din om trygg bruk av Remeron.