Hvor mange bruker ecstasy? Jeg vil gjerne ha et vettu svar

Mann, 15 år fra Hedmark


RUStelefonen svarer:

Ingen vet akkurat hvor mange som bruker ecstasy. Det er et ulovlig stoff, som selges på det illegale markedet. Det betyr at det ikke finnes noe register for hvem som kjøper, eller hvor mange som kjøper det. Det betyr også at de som kjøper det ikke nødvendigvis har lyst å oppgi at de har gjort det.

Selv om vi ikke vet akkurat hvor mange som bruker det, er det likevel mulig å gi et anslag. FHI har årlige spørreundersøkelser om narkotikabruk i Norge, og du finner mange vettuge svar der. Du finner rapporten her.

Statistikk for Europa kan du finne på EMCDDA sine sider.