Hei. Jeg får 5mg vival av legen. 10mg i døgnet. Tok 15mg på ein gang. Hvor lenge sånn ca må jeg vente til jeg er innafor 05 grensa. Har toleranse på vival.

Mann, 30 år fra Sogn og Fjordane


RUStelefonen svarer:

Vi er litt usikre på hva du mener med o5 grensa. Hvis du tenker på hva Vival tilsvarer i promille, så er promillegrensene 0,2 for bil og 0,8 for båt. Kanskje mener du hvor lenge du må vente før du er nede i en konsentrasjon som er forenelig med 10mg. siden det er maksgrensen for å fremdeles oppfylle helsekravet til førerkort( i tillegg til at det er din egentlige døgndose)? I så fall er det ganske vanskelig å svare på, fordi det vil variere fra person til person hvor lang tid det tar. Det nærmeste vi kommer er at halveringstiden til Vival er 20-50 timer.