Har siden januar 2020 gått på oxycontin og oxynorm.. men det siste halve året nå ca har eg kun gått på depo på 5 mg.
Valgte å slutte heilt på dei for 4 dager siden å opplever nå ein ny runde med abstinenser og uro i kroppen.. mitt spørsmål er da om hvor lang tid det ca vil ta før dette er helt utav kroppen min og eg får et tilnærma ‘normalt’ liv igjen??

Kvinne, 48 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

Ubehandlet abstinens som følge av inntak av Oxycontin(depot) eller andre langtidsvirkende opioider når typisk høyden etter fire til seks døgn og vil ikke ha avtatt betydelig før etter 10–12 døgn. Egentlig er det anbefalt å trappe ned bruken over tid for å unngå de verste abstinensene, men noen foretrekker likevel å slutte «cold turkey». Du vet best hva som funker for deg.

Skulle du ønske noen form for hjelp kan du kontakte fastlegen din. Lykke til!