Hvilke stoffer er ikke farlig å bruke

Kvinne, 14 år fra Trøndelag


RUStelefonen svarer:

Alle legemidler og rusmidler som har en virkning kan også gi bivirkninger. Det betyr ikke at alle får bivirkninger av alle stoffer av denne typen, men at det er en risiko for det. Sånn sett er det ingen legemidler eller rusmidler som er helt uten risiko. Det er likevel ganske stor forskjell på hvor alvorlige bivirkninger man risikerer å få av de ulike stoffene. Du kan lese mer om dette på våre faktasider om rusmidler.