Hvilke kjemiskestoffer påvirker kroppen!!!

Mann, 69 år fra Vestfold


RUStelefonen svarer:

Det var et veldig stort og åpent spørsmål. Alle fysiske gjenstander i verden er jo tross alt kjemiske (teknisk sett), og de kan påvirke kroppen på ulike måter. For eksempel får du vondt i hodet dersom hodet blir truffet av en stor sten.

Men siden du spør oss, går vi ut ifra at du sikter til rusmidler generelt. På våre faktasider om rusmidler finner du info om de vanligste stoffene, samt hvilke virkninger og bivirkninger som er typiske for dem.