Hvilke faktorer går igjen for suksessfull og langsiktig rusfrihet hos folk som har slitt med rusavhengighet? Vil gjerne ha noen tall (statistisk) og tips om hvor jeg kan lese vitenskapelig litteratur om dette.

Mann, 49 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Dette er veldig sammensatt. Man vet at en stabil hverdag med et meningsfylt innhold er viktig. Det er ofte også viktig å ha en eller annen kontakt med hjelpeapparatet eller med ideelle stiftelser, som f.eks. Selvhjelp eller AA/NA.

Når det gjelder hvilke behandlingsformer som har suksess, er dette ikke lett å si noe om. Ulike behandlingsformer gir like gode resultater. Empatiske ferdigheter hos hjelper er av sentral betydning i endringsarbeidet, men det tar tid å forandre livsstil. En viktig faktor for å oppnå bedring er å ha tålmodighet med brukeren og understøtte de små skritt framover. Hjelperen må være til stede i prosessen og akseptere at tilbakefall forekommer. Desto mer individualisert og omfattende behandlinger er, jo bedre blir resultatet.

Her er en studie som søker å kartlegge hvilke mekanismer og prosesser som ligger til grunn for positive vendepunkter hos personer med rusmiddelavhengighet.

Vi anbefaler deg videre å kontakte SERAF – Senter for rus- og avhengighetsforskning (UiO), og Folkehelseinstituttet for forskningslitteratur.