Jeg har en forelder som bruker rusmidler, og trenger behandling/akutthjelp. Jeg har snakket og konformert forelderen og han/hun ønsker behandling raskt. Hvem skal jeg da kontakte?

Kvinne, 23 år fra Trøndelag


RUStelefonen svarer:

For innleggelse/behandling kreves skriftlig henvisning fra lege eller NAV sosial. Dette gjelder alle helsetjenester i det offentlige (spesialisthelsetjenesten og kommunale tilbud). Noen kommuner har også et rusteam som kan kontaktes direkte, slik som her.  Dette kan du undersøke på din kommune sine nettsider.

Oppstår det en akuttsituasjon kan du ringe 113 eller legevakt.