Det er vanlig å dele inn rusmidler etter deres virkning; dempende, stimulerende
og hallusinogene. Hva menes med de ulike betegnelsene, og gi eksempler på
stoffer i hver gruppe.

Kvinne, 14 år fra Buskerud


RUStelefonen svarer:

Dette høres ut som en skoleoppgave. Vi tipser om vår guide til skoleoppgaver. Se gjerne også våre faktasider om rusmidler.

Generelt kan vi si dette: dempende stoffer gjør deg sløv. Heroin er et eksempel på et dempende stoff. Stimulerende stoffer gjør deg våken og energisk. Kokain er et eksempel på et stimulerende stoff. Hallusinogener gir en kraftig endret bevissthetstilstand og sanseoppfatning. LSD er et eksempel på et hallusinogent stoff.