Ble stoppet av politiet i bil og blåste 0.0.
Politiet var ikke fornøyd og ville ha blodprøve av meg.
Jeg samarbeidet med de og ga blod.
Problemet mitt er at jeg var på hytte tur helgen før og da inntok jeg en del hasj.
Jeg ble stoppet torsdagen etter på.
Hva kan jeg forvente av straff? Vist de finner thc i blodet?

Mann, 39 år fra Nordland


RUStelefonen svarer:

Hva du kan forvente av straff, kommer an på hva resultatet på blodprøven blir.

Dersom prøven viser positivt på THC, risikerer du å straffes for bruk av illegale rusmidler. Vanlig straffereaksjon på dette er et forelegg, dvs. bot + anmerkning på rullebladet.

Dersom prøven viser positivt på THC, er det også et spørsmål om hvilken konsentrasjon du hadde i blodet på det aktuelle tidspunktet. Dette har betydning for om du i tillegg kan straffes for brudd på Vegtrafikkloven, altså om du kan straffes for ruspåvirket kjøring. Her benytter man en omdanningstabell, hvor ulike nivåer av THC-konsentrasjon tilsvarer de tre ulike straffenivåene for alkoholpromille (o.2, 0.5 og 1.2). Strafferammen for de ulike trinnene er fastsatt i Vegtrafikkloven § 31 og 33.

Ettersom det gikk forholdsvis lang tid mellom inntaket og prøvetakningen (omtrent fire-fem døgn, om vi forstår deg rett), er det godt mulig at prøven ikke slår ut på THC overhodet. Dette er riktignok ikke noe vi tør å garantere, da det alltid vil kunne forekomme individuell variasjon.