Fikk akkurat godkjent vandel igjen, men har innrømmet å røyke. Hva blir konsekvensene? Det ble heller ingen anmeldelse på det.

Mann, 18 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Nå vet vi ikke helt hva du har røyket, eller hvem du har innrømmet røykingen til… Er det politiet? Arbeidsgiver? Andre?

Dersom du innrømmer bruk og/eller besittelse av illegale rusmidler ovenfor politiet, risikerer du i prinsippet å straffes for brudd på Legemiddelloven § 24. Vanlig straffereaksjon på dette er et forelegg, dvs. bot + anmerkning på rullebladet. Men, konkret hva politiet velger å gjøre med disse opplysningene er vanskelig for oss å forutsi – det blir en vurdering fra politiets side.

Dersom du har innrømmet bruk ovenfor noen andre enn politiet (som f.eks. arbeidsgiver), blir det dessverre desto vanskeligere for oss å forutsi hvordan vedkommende vil reagere, samt hvilke eventuelle konsekvenser dette vil kunne gi deg. Det vil komme helt an på omstendighetene, og hvordan vedkommende selv vurderer dette.

Dersom dette ikke ga deg svar på spørsmålet ditt, er du selvfølgelig velkommen til å skrive inn på nytt med litt mer utfyllende informasjon.