Hei. Jeg tar peth prøver hver 4 uke, jeg er nede på 0.00 nå. Å lurer på om det går fint å ta noen øl når det er 1.5 uke igjen til peth?

Kvinne, 29 år fra Trøndelag


RUStelefonen svarer:

PEth-prøver gjenspeiler det totale alkoholinntaket de siste 2-4 ukene. Det betyr at hvis du drikker øl 1,5 uke før du skal testes er det en risiko for at dette vil gi utslag på prøven. Hvorvidt det gjør det, og eventuelt i hvor stor grad, kommer an på hva du mener med «noen øl». Det er også store individuelle forskjeller i påvisningstid, noe som gjør det vanskelig for oss å si noe om hvordan dette vil være for akkurat deg.

Du kan lese mer om PEth-prøver på St. Olav sine sider.