Har en datter på 14 med ADD. Startet med Ritalin for 1 år siden. Har gått over til Concerta nå i høst. Sinnsstemning, med depresjon har blitt forværret. Er det kjent at sannsynlighet for depressive tanker blir forværret ved bruk av concerta? Grunnen til endring i medisinering, var for å slippe å ta 2 x Ritalin i løpet av dagen.

Kvinne, 48 år fra Oppland


RUStelefonen svarer:

Ritalin og Concerta har samme virkestoff, og begge har oppført depresjon som en vanlig bivirkning. Forskjellen er altså bare at hun har gått over til depottabletter. Vi vil anbefale deg å ta dette opp med utskrivende lege slik at dere kan få veiledning. Kanskje det er behov for endring i dosering, eller andre tilpasninger.