er ibogain farlig ??

Annet, 44 år fra Oppland


RUStelefonen svarer:

Ibogain er på det nåværende tidspunkt et spennende stoff for forskning, men ikke et etablert behandlingsalternativ ved avhengighet noen steder.

Risikoprofil
Det advares mot å bruke stoffet i høye doser eller i flere dager på rad. Ibogain inntatt peroralt (gjennom munnen) er kjent å kunne gi bradykardi (langsom puls), hypotensjon (unormalt lavt blodtrykk), kramper, paralyse og respirasjonsstans. Ved doser store nok til å gi hallusinasjoner er angst og dødsfall også rapportert. Minst åtte dødsfall er mistenkt å skyldes ibogain, og det er foreslått at disse skyldes hjertarytmier på grunn av ibogains effekter.

Her finner du mer informasjon om ibogain.