Er det noen ruskonsulent på Notodden ?

Mann, 30 år fra Telemark


RUStelefonen svarer:

Dersom din kommune har en ruskonsulent, vil vedkommende ofte være ansatt i kommunal helse- eller sosialtjeneste. Mer spesifikt jobber ruskonsulenter som oftest i NAV. Dessverre har ikke vi noen oversikt over hvilke kommuner som tilbyr ruskonsulent og ikke, men de kommunene som ikke gjør det, vil ofte kunne ha andre lignende tilbud likevel. Sånn sett vil vi anbefale deg å kontakte NAV der du bor, og høre om de tilbyr en ruskonsulent (eller en tilsvarende tjeneste). Alternativt kan du også forsøke å kontakte kommunen direkte.