Er det noen måte å få stoff/narkotika ut av blodet raskere enn vanlig på? Ift. Rusmiddeltesting av blodprøver. Kan man bruke blodfortynnende midler evt?
Hvor lenge sitter de forskjellige stoffene i blodet etter enkelt inntak og etter bruk i lengre tid? Har nå brukt amfetamin og stilnoct flere ganger daglig i 3 dager.
Mvh. Usikker jente som ikke vil miste adhd medisinen og ikke havne utpå kjøret igjen!

Kvinne, 27 år fra Oppland


RUStelefonen svarer:

Det er egentlig ingen måte du kan få stoffer til å gå raskere ut av blodet på. Vi kjenner heller ikke til at blodfortynnende midler har noen innvirkning på dette, men det er dessverre utenfor vårt kompetanseområde.

Amfetamin kan påvises i blod i 1-2 døgn. Stilnoct kan påvises i ca. 1 døgn. Begge deler kan derimot påvises lengre i urinen. Vi vet jo ikke om det er aktuelt for deg, men det er ganske vanlig å bruke urinprøver. Amfetamin kan påvises i urin i 2-10 dager etter inntak, og Stilnoct i 1-3 døgn.

Mengden, styrken og hvor lenge du har brukt det spiller inn, men det er også store variasjoner fra person til person når det gjelder hvor lang tid et rusbruk kan påvises med en blod- eller urinprøve, fordi vi forbrenner stoffer i forskjellig tempo. Det er derfor umulig å si akkurat hvor lenge du vil slå ut på prøven. Ønsker du en pekepinn på hvordan du ligger an kan du eventuelt vurdere å kjøpe en hjemmetest å teste deg selv.