Er det farlig å ta to stesolid tabletter

Kvinne, 17 år fra Buskerud


RUStelefonen svarer:

Vi gir dessverre ikke medisinfaglig veiledning. Bruk Stesolid slik legen har forordnet det.

Generelt kan vi si at Stesolid ikke har en stor overdoserisiko. Men, inntak av store doser, eller blanding med andre dempende stoffer/legemidler øker risikoen.

Er du akutt bekymret for inntak av medisiner, ring Giftinformasjonen eller 113 – begge er døgnåpne.