Hei. Er det farlig å innta 4 tramadol og 3 oxycontin?? Hva kan evt skje, hvilke symptomer. Hvords. Blir pupillene og hvor lenge etter inntak kan symptomene inntre?

Kvinne, 20 år fra Vestfold


RUStelefonen svarer:

Hva som kan skje, og hvor farlig dette er, kommer an på flere ting – delvis kommer det an på hvor høy toleranse du har for slike stoffer, og delvis kommer det an på styrkegraden på tablettene. Din kroppsbygning, samt dagsform på det aktuelle tidspunktet, kan også ha en viss betydning.

Når slike stoffer tas samtidig, vil de som regel forsterke hverandres virkning. Denne virkningen er først og fremst sløvende. Dette blir særlig merkbart om du ikke er vant til å bruke disse medisinene fra før av. Har du derimot brukt dem regelmessig over en viss periode, har du normalt også høyere toleranse. Risikoen for bivirkninger og overdose øker for øvrig ved kombinasjonsbruk.

Pupillene blir mindre, og effekten varer så lenge du fremdeles har virkestoff i blodet (OxyContin er langtidsvirkende, og kan gjerne ha effekt i pluss/minus et halvt døgn).

Nå vet ikke vi konkret hvorfor du spør om dette, men dersom dette er medisiner du har fått av legen, anbefaler vi at du kun bruker dem slik legen har foreskrevet.