Hei, jeg lurte på om CBD olje er lovlig i norge i 2021? Har sett et par nettbutikker som selger det og sier det er lov så lenge de inneholder under 0.2% THC.

Mann, 22 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Statens legemiddelverk skriver følgende: «Cannabidiol (CBD) anses i utgangspunktet som legemiddel i Norge. I tillegg anses produkter basert på plantemateriale og ekstrakt fra cannabisplanten (inneholdende blant annet CBD og THC) som narkotika.

Det finnes ingen godkjente legemidler med CBD i Norge (legemidlet Sativex inneholder også betydelige mengder THC). Alle leger med forskrivningsrett gr. A kan søke Legemiddelverket om godkjenningsfritak for produkter med CBD som inneholder inntil 1 % THC. Helsedirektoratet krever ikke lenger søknad om rekvireringsrett for «forbudt narkotikum» ved slik behandling.

Legemiddelverket kjenner per i dag til to aktuelle leverandører av CBD til medisinsk bruk som kan formidles via norske apotek og søkes om på vanlig måte i e-resept:

På denne siden til Statens legemiddelverk finner du svar på flere spørsmål om CBD, blant annet hva som er status akkurat nå og veien videre.