Hei, jeg skal ha en peth verdi på 0,3 eller lavere. På tre uker har jeg drukket 2 ganger, en gang hvor jeg drakk 4 halvlitere med øl, andre gangen 5 glass hvitvin og var ganske full. Siste gangen blir 8 dager før prøvetakning. Vil peth utslaget være høyere enn 0,3 da? Eller er det stor sannsynlighet for at den blir det?

Kvinne, 34 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

Det er ikke mulig å gi et eksakt anslag på alkoholforbruk ut fra en PEth-verdi. Det er altså ikke mulig å si hvor mange enheter de ulike PEth-verdiene tilsvarer, eller hvor høy PEth man får av en gitt mengde alkohol.

St. Olavs Hospital skriver følgende: «Etter avsluttet drikking vil PEth-verdien vanligvis halveres ca. hver 6. dag, men den individuelle variasjonen i halveringstid er stor, og opp mot 10 -12 dager er observert i enkelte tilfeller. I en svensk studie av pasienter med høyt alkoholforbruk som var innlagt til avrusning hadde 95 % en halveringstid i intervallet 4-9 døgn. Hos personer med høy utgangsverdi og lang halveringstid kan det ta inntil 6 uker fra avsluttet drikking til PEth er helt ute av blodet.»

Som du ser er det ganske stor forskjell fra person til person, men dette er i alle fall en slags pekepinn.