Hei,
Har fast gått på Truxal 200mg daglig i 3år, trappet ned til 50mg for 1år siden da de ikke hadde ønsket effekt lengre.
Sluttet tvert på dem for 5 dager siden og har siden det vært plaget med ekstrem kaldsvetting, lett uro, spenninger i kjeve.
Idag på dag 5 er jeg også veldig svimmel, ør, småkvalm og kald på hender.
Usikker på om det er angst eller om det er abstinenser etter truxal.
Google gjør meg ikke klokere 😅 Dps kunne ikke svare meg.

Erfaringer?

Kvinne, 36 år fra Telemark


RUStelefonen svarer:

Hvis du sluttet tvert på Truxal kan det godt hende at dette er abstinenser. Felleskatalogen skriver: «Hvis klorprotiksenbehandling avsluttes brått kan seponeringssymptomer sees. De mest vanlige symptomene er kvalme, oppkast, anoreksi, diaré, snue, svetting, muskelverk, parestesier, søvnmangel, rastløshet, angst og agitasjon. Pasienter kan også oppleve vertigo, vekslende varme- og kuldefølelse, og tremor».

Vi kan likevel ikke utelukke at dette er noe annet (eller en kombinasjon av abstinens og andre ting). Dersom det blir veldig plagsomt og/eller ikke blir bedre kan det være lurt å snakke med en lege for å få veiledning. Legen kan også henvise videre ved behov.