Ett inntak med 5 rivotriler på lørdag. Urinprøve nå på fredag. Drikker brennenesle juice og eplecidereddik nå. Vil rivotril være ute av urinen da på 6 dager.?

Kvinne, 42 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

Klonazepam (virkestoffet i Rivotril) kan vanligvis spores omtrent en uke med urinprøver ved et enkeltinntak. Større inntak kan ligge litt i overkant av dette. Men, her er det en del individuelle variasjoner, så du kan i prinsippet ligge både under og over den normale påvisningstiden. Derfor kan vi dessverre heller ikke si noe definitivt den ene eller andre veien.

Du kan lese mer på vår faktaside om Rivotril.