Tok 7 tabletter m naproxen. Er dette farlig?

Kvinne, 18 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Vi gjør oppmerksom på at dette ikke er en akuttjeneste – det kan ta opptil flere dager å få svar (særlig i høytid). Ved behov for raske svar på denne typen spørsmål, kontakt Giftinformasjonen 22 59 13 00. Det er døgnåpent, hele året.

Vi håper uansett at det gikk bra med deg. Generelt vil vi si at legemidler kun bør brukes i tråd med legens anbefaling, eller som beskrevet i pakningsvedlegget.