Har snarlig behov for å komme inn i en samtalegruppe for pårørende til unge voksne med rusutfordringer og alt det fører med seg . Forslag til hvor jeg kan henvende meg ?? Mvh (anonymisert)

Kvinne, 54 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Helsenorge.no finner du en oversikt over pårørendetilbud.  Hvis du holder til i Oslo kan du for eksempel kontakte NKS Veiledningssenteret for pårørende, PIO eller Pårørendehuset.