Min samboer har fått bot i henhold til vegtrafikkloven 31 første ledd jf22 førSte ledd. Attentin 60 mg i døgnet . Først omgang i tingrett fikk han tilbake sertifikatet . Nå får han en bot på 8500kr. Hva er reglene rundt denne medisin og vegtrafikk ?

Kvinne, 39 år fra Vest-Agder


RUStelefonen svarer:

Attetin inneholder deksamfetamin, og vil slå ut som amfetamin på en rusmiddeltest. Dersom han testet positivt på amfetamin med verdier over 0,300 µM per liter fullblod, vil politiet beslaglegge førerkortet inntil det fremkommer bevis om at han har tatt Attentin og at han tar dette på lovlig vis. Dersom han har fått Attentin fra legen og bruker det i henhold til gjeldende forskrivning, skal det ikke være ulovlig å kjøre samtidig som du går på Attentin.

Hvis han likevel har fått bot vil vi anta at påtalemyndighetene har konkludert med at han ikke har brukt Attentin på forsvarlig måte.