Hei, jeg skriver en oppgave i forbindelse med jobb i ambulansen og sliter med å finne god statistikk.
Har dere en god oversikt over unges bruk av opiater?

Hilsen  NN

Kvinne, 24 år fra Telemark


RUStelefonen svarer:

Hvis du snakker om medisinsk bruk, finner du trolig tallene i denne rapporten. SSB har også fine oversikter.

Hvis du mener illegal bruk av opioider, er det litt mer uklart. Det kommer også an på hva du mener med «unge». Hvis du ser på en statistikk over ungdoms bruk av rusmidler, er ikke opioider en gang nevnt som alternativ.

Vi har dessverre ikke funnet andre statistikker som nevner unge og opioider spesifikt. Grunnen er trolig at det er ganske lite utbredt og vanskelig å få oversikt over.

En interessant opplysning kan være at det nå er flere som dør av foreskrevne opioider enn av illegale opioider. De aller færreste av disse er spesielt unge, selv om det nok forekommer.