Ødelegger Benzodiazepiner hjernen/ GABA reseptorene? Får man hjerne skade etter for mye inntak av benzo?

Kvinne, 18 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Vi er ikke kjent med at benzodiazepiner ødelegger verken hjernen eller GABA-reseptorer. Det finnes riktignok forskning som antyder at benzodiazepiner kan redusere visse kognitive funksjoner – men dette er noe som hovedsakelig er observert hos eldre, med et langvarig og regelmessig forbruk.

Du kan lese mer på våre faktasider om benzodiazepiner.