Når begynner rus å bli avkriminalisert

Mann, 67 år fra Østfold


RUStelefonen svarer:

Foreløpig er det ikke fastsatt noen dato for når regjeringens forslag til rusreform trer i kraft. Det er ikke engang sikkert at forslaget vedtas overhodet, eller hvilke endringer som evt. må gjøres før det kan vedtas. Alt vi kan si er at forslaget i skrivende stund er til vurdering hos Stortinget, og at vi sannsynligvis kan forvente et svar på denne vurderingen i løpet av våren eller sommeren.