Må man være over 18 for å få Benzodiazepiner på resept?

Kvinne, 17 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Nei, det er ingen aldersgrense for å skrive ut benzodiazepiner på resept. Enkelte typer benzodiazepiner (særlig de kraftigste) frarådes riktignok å skrive ut til barn og unge. For øvrig kan også noen leger være skeptiske til å skrive ut slike medisiner til unge – men dette blir en vurderingssak fra legens side, fra situasjon til situasjon.

Uansett, om du mener du har et medisinsk behov for benzodiazepiner, er det ingenting i veien for å drøfte muligheten for dette med legen din.