Det gjelder xanor 3mg. Kan legen min skrive dette ut, eller er det kun psykiater som kan det.

Mann, 43 år fra Vest-Agder


RUStelefonen svarer:

Ja, en lege kan skrive ut Xanor – så sant legen selv mener du har behov for denne medisinen, riktignok. Xanor er klassifisert som et B-preparat, og de aller, aller fleste leger har rett til å skrive ut medisiner i denne reseptgruppen.