Har fått tilbakevendende angst med slitsomme symptomer,, hjertebank, prikking i hud, kvalme ,uro osv. har noen få sobril 10mg liggende, men de gikk ut på dato 1 febr 2016. Er det forbundet med fare av noe slag å ta dem ?

Kvinne, 73 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Virkestoffer i medisiner brytes ned over tid. Derfor har medisiner begrenset holdbarhet. De fleste medisiner virker bare dårligere med tiden, men enkelte medisiner kan danne nedbrytningsproduktene som har en annen effekt enn virkestoffet, og de kan være giftige eller gi bivirkninger. Vi vil derfor anbefale deg å sjekke med legen din før du tar Sobril som har gått ut på dato. Antagelig er det best å levere dem på apoteket, og hente ut en ny resept.