For to år siden fikk jeg påvist noen forhøyede leververdier. Ved kontroll av disse tok legen peth-test uten at jeg visste det. Den var grei – men det har blitt hengende ved meg – og det har blitt tatt 4 peth-tester til der to har vært innenfor moderat forbruk og 2 har vært så vidt over til skadelig forbruk. Jeg har en uføresak på gang nå. Legen min foreslo nå (selv om siste peth-test for en måned siden viste moderat forbruk) at hun gjerne ville ha ta en peth-test en gang i måneden. Kan jeg nekte dette uten konsekvenser – føler at jeg blir overvåket. Har aldri kjørt i beruset tilstand eller noe i den retning, og jeg drikker aldri mer enn at jeg har full kontroll.

Kvinne, 59 år fra Trøndelag


RUStelefonen svarer:

Generelt kan ikke lege tvinge noen til å ta rusmiddeltest, men det kan stilles som vilkår ved enkelte saker; f.eks. i  barnevernsaker eller førerkortsaker. Vi har ikke oversikt hva NAV ser etter når de behandler en uføresak, men dersom legen skal levere fra seg en epikrise, helserapport eller lignende, kan det være at dette vil bli nevnt. Om det vil ha konsekvenser for saken, har vi dessverre ikke forutsetninger til å vite.

Vi har forståelse for at det føles ubehagelig å bli bedt om å ta PEth-prøver dersom det ikke står klart for deg årsaken til at dette blir foreslått. Vi foreslår at du spør legen direkte om årsaken til at dette er nødvendig, og også hva dette vil si for din uføresak.