Kan jeg få vite argumenter for og i mot rusmidler.

Mann, 13 år fra Trøndelag


RUStelefonen svarer:

Her er en ganske fin artikkel om argumenter for og i mot rusmidler. Der står det f.eks.:

Argumenter for å bruke rusmidler kan nettopp være at de kan bidra til at en føler seg vel, at en opplever bruken som positivt sosialt, og for noen også slik at de for en stund kan glemme ting som er triste eller vanskelige.

Motargumenter kan være at mange utvikler en rusmiddelbruk som etter hvert gjør at de ikke klarer å oppfylle de forpliktelsene vi alle har, som skolegang, jobb, ta vare på familien og så videre. Det går også ofte ut over egen og familiens fysiske og psykiske helse.
Rusavhengige blir en belastning for hele samfunnet ved at de bedriver kriminalitet, vold og trenger hjelp både økonomisk og helsemessig.