Hei
Mitt spørsmål er at jeg har fått en politiatest, hvor var det merket dette:
«Bot på kroner 15000,- subsidiært 30 dager fengsel
for overtredelse av straffeloven (2005) § 231 første ledd
Reaksjonen omfatter også annet lovbrudd. Dette er ikke relevante for formålet med attesten.
Overtredelsesdato 27.02.2021
Sør-Øst politidistrikt 22.03.2021. Bot ikke vedtatt. Frist for vedtakelse 29.03.2021»
Den er en sak som pågår.
Kan jeg få slette av politiattest ? Hvordan og når kan jeg det?

Kvinne, 37 år fra Buskerud


RUStelefonen svarer:

Det finnes ulike typer politiattester. I noen vil alt fremkomme, i andre vil bare opplysninger som er relevante for det attesten skal brukes til, fremkomme. Du kan lese om ulike attester her.

Det er klare regler for hva som skal stå på politiattester, og hvor lenge opplysningene skal stå der. Reglene finner man i politiregisterloven kapittel 7. Politiregisterloven (lovdata.no).

Utover dette anbefaler vi å ta kontakt med en advokat/jurist vedrørende dette, evt. politiet direkte.