kkan ej dø av 15g heroin for ej he tatt dd ddd

Mann, 15 år fra Møre og Romsdal


RUStelefonen svarer:

RUStelefonen svarer ikke på spørsmål om dødelige mengder rusgivende- og narkotiske stoffer. Vi er heller ikke en døgnåpen tjeneste, og fordi vi får mange henvendelser kan ta flere dager før vi svarer på spørsmål på vår hjemmeside. Ved fare for liv eller helse skal legevakt på 116 117 eller 113 kontaktes. Har du ellers spørsmål om overdosering anbefaler vi giftinformasjonen.