Hei.
Har en kjæreste som er tidligere rusmisbruker, jeg vurderer å bli apotekteknikker, om vi velger å flytte sammen vil det ha noe å si for om jeg kan få autorisasjon eller ikke?

Kvinne, 22 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Det er ingen grunn til at du ikke skal kunne ta denne utdanningen. Dersom et lærested eller en arbeidsgiver f.eks. krever fri vandel, eller andre formelle krav, vil dette utelukkende handle om deg – ikke hvem du bor med.

Du kan lese mer om hvordan du kan utdanne deg til dette, samt hvilke kriterier som stilles, i disse artiklene:

Vi ønsker deg lykke til videre med dette!