kan du kjøre vis du har drukket enn cider?

Mann, 21 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

Straffbarhetsgrensen for promille under bilkjøring er 0,2. Hvis du får mer promille enn det av en cider, er det forbudt å kjøre bil. Det er ditt eget ansvar å sørge for at du er kjørbar. Om promillen din er høyere enn 0,2 eller ikke kommer f.eks. an på hvor lang tid som går mellom inntaket og bilkjøringen, hvor lang tid du bruker på å drikke cideren, om det er snakk om en halvliter eller mindre, og lignende. En promillekalkulator kan gi deg et omtrentlig anslag, men det gir ikke en absolutt fasit.

Her kan du lese Vegtrafikklovens bestemmelser om ruspåvirket kjøring.