Hei. Min sønn på snart 15 år stjal bilen min og krasjet den, ble tatt av politiet.
Dette er andre gangen på 1,5 år. Han hadde også stjålet alkohol og var ruspåvirket. I avhør samme natt hadde han sagt at jeg drikker endel. Barnevernet kom inn i saken og ønsker at jeg skal avgi PETH prøver.
Jeg er gift og drikker kanskje en øl eller to i uke dagene, er aldri full så barna ser det. Noen ganger drar jeg på hytta alene og drikker en dag eller to. Da er barna hjemme med mor. Etter det jeg har lest skal det små alkohol mengder til for å overskride fastsatte verdier. Har barnevernet noen lovhjemmel til å kreve test av meg under slike forhold? Jeg synes det blir en voldsom inngripen i privat livet mitt.

Mann, 52 år fra Telemark


RUStelefonen svarer:

På denne siden til St.Olavs Hospital kan du lese hvordan PEth-prøver fungerer. Det er riktig at det ikke skal mye til før du får utslag på prøven, men slik du beskriver situasjonen er det jo heller ikke det de er interessert i. Vi vil anta at det barnevernet er ute etter er å se om du har en så høy PEth-verdi at det er skadelig.

Her er de grenseverdiene som brukes:

Barnevernet har rett til å kreve prøver fra deg. Du kan velge å la være å ta dem, men det kan også få konsekvenser. Akkurat hvilke konsekvenser det kan ha vil variere ut ifra hvordan barnevernet vurderer familiesituasjonen.