Hei.
Jeg lurte på hvor lang tid thc sitter på hurtigtest?

Mann, 37 år fra Vestfold


RUStelefonen svarer:

THC kan påvises i blodet i opptil et døgn etter et enkeltinntak, men opptil flere dager etter lengre tids jevnlig bruk.

Når det gjelder urinprøver, kan THC-syre normalt påvises i opptil en uke etter et enkeltinntak, men ofte også mindre enn dette. Røyker du cannabis jevnlig vil bruken imidlertid kunne påvises i betydelig lengre tid. Røyker du daglig, og har gjort dette over en lengre periode, kan det altså ta opptil 6-10 uker etter siste inntak før bruk av cannabis ikke lenger kan spores på en urinprøve. Ved et svært høyt og langvarig cannabisforbruk, kan enkelte avlegge positive urinprøver selv etter mer enn 10 ukers avsluttet bruk.

En annen faktor som kan påvirke prøveresultatet, er hvilken cutoff-verdi prøven opererer med. En cutoff-verdi er den grenseverdien eller terskelen som skiller om prøven slår ut positivt eller negativt. Dette kan f.eks. være oppgitt i form av ng av det påviste stoffet, per ml urin. Dersom en urinprøve f.eks. har en cutoff-verdi på 40 ng/ml, betyr det at den vil slå ut positivt dersom urinen har en høyere konsentrasjon av THC-syre enn 40 ng/ml urin. Ulike urinprøver har gjerne ulike cutoff-verdier, så her vil det ha noe å si hvilken hurtigtest det er snakk om.