Jeg har en bror som er alkoholiker

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

Hei! Jeg har en bror som er alkoholiker,men som stiller på jobb hver dag.Han er mye på facebook,og der kommer det godt frem att han sliter med avhengigheten i kommentar feltene.Kommer mye stygge meldinger,og meg er han ekstra stygg med.Min søster har snakket med HMS ansvarlig i bedriften,og dem veit om att han har ett stort problem med alkoho.Har hatt to samtaler med min bror no.Han benekter alt,og vil ikke ta i mot hjelp.Hva kan vi gjøre videre for å hjelpe han?Finns ikke tvang her som i psykiatrien.Tenker på behandling steder for han.

Mann, 58 år fra Møre og Romsdal


RUStelefonen svarer:

Behandlingssteder
Du finner en oversikt over behandlingssteder for alkohol på Helse Norge sine sider. Du kan søke på helseregion og kommune. Din bror trenger henvisning, fra lege eller Nav (ruskonsulent).

Hjelp til pårørende
Det kan hende du og øvrige familiemedlemmer kan ha nytte av å snakke med et Veiledningssenter for pårørende eller tilsvarende tilbud. De kan gi råd og veiledning om hvordan å forholde seg til ham. ​​Det finnes en rekke pårørendesentre og pårørendeorganisasjoner med høy kompetanse i å støtte og veilede pårørende. Tilbudene er gratis, og du trenger ikke henvisning. Her finner du mer informasjon om tilbudene.

Jobb
Det kan hende dere kan ha nytte av å snakke med AKAN (Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk) om hvordan han ev. kan få hjelp gjennom arbeidsplassen.

Tvang
Rusbehandling er, som annen helsehjelp, basert på frivillighet. Det finnes visse unntak, hvor tvangsmidler kan tas i bruk, og informasjon om dette følger her.

I Norge finnes det to muligheter for behandling ved tvang; Lov om psykisk helsevern og Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (helse- og omsorgsloven), kapittel 10. Vi vil ta for oss den siste da det er den mest aktuelle når det gjelder rusmiddelavhengige uten fastsatt psykisk diagnose.

Når det gjelder tilbakeholdelse på institusjon av gravide rusmisbrukere (§ 10-3) og tilbakeholdelse på institusjon på grunnlag av eget samtykke (§ 10-4), kan lovteksten leses i Lovdata. Disse paragrafene gjennomgås ikke i detalj her, da det er sjeldent at vi mottar henvendelser som handler om dette.

Dersom du ønsker å legge inn en person under tvang, er det viktig at du som pårørende har en realistisk forventning til hva som vil komme ut av dette. Først og fremst er det ingen garanti for at anmodningen faktisk innvilges, men det er heller ingen garanti for at en eventuell tvangsinnleggelse vil medføre noen varig endring hva gjelder vedkommendes rusbruk etter behandling.

For at det skal skje noen varig endring, må vedkommende selv anerkjenne behovet for en slik endring, og aktivt jobbe med dette målet selv. Derfor kan en tvangsinnleggelse kanskje først og fremst være aktuelt for å avverge en akutt krisesituasjon, i større grad enn å tjene som et vendepunkt for vedkommende.

Du kan lese mer om å være pårørende i våre guider Bekymret for noen?

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.