Jeg har den siste uken hatt sterke smerter, siden jeg bruker avføringstabletter. Så jeg har prøvd paracett, for å minke smertene. Jeg har da den siste uka tatt 44 g paracett tilsammen. Jeg har jo ikke tatt alt dette samtidig, men er det greit da? Fikk plutselig vite at for mye paracett kan gi leverskade.

Kvinne, 20 år fra Aust-Agder


RUStelefonen svarer:

RUStelefonen er en informasjonstjeneste om rusmidler og hjelpetiltak. Vi er ikke helsepersonell og driver ikke medisinfaglig veiledning på nett.

Snakk med din lege om medisiner. Hvis du er bekymret for akutt forgiftning, kan du ringe døgnåpen Giftinformasjon22 59 13 00.