Jeg bruker alprasolam 2 mg ×3 pr dag og quetiapin sandoz 25 mg for søvn, går også på nebido (testosteron) pga Hypogonadisme! Mitt spørsmål er om acetylsalisylsyre som blodfortynnende har noen interaksjon mot noen av mine faste medisiner? Mvh mann 50

Mann, 50 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

RUStelefonen er ikke er ikke helsepersonell. Vi driver ikke en helsetjeneste på nett, men er en informasjonstjeneste om rusmidler og hjelpetiltak.

Ev. interaksjoner mellom legemidler er noe legen skal informere om.