Hvordan føles 2-cb ut?
Er det på en måte som lsd?
Skal kanskje kjøpe blå Skype xct

Kvinne, 17 år fra Buskerud


RUStelefonen svarer:

Du kan lese mer om 2C-B i vår faktaartikkel.

Rusen fra 2-CB har enkelte fellestrekk med både LSD og MDMA, men beskrives gjerne som mindre hallusinogent enn LSD, og mindre sentralstimulerende enn MDMA. Dette er imidlertid noe doseavhengig; effekten er først og fremst stimulerende og mer lik MDMA i mindre doser, og har en større psykedelisk effekt ved større doser.

Har du tenkt å kjøpe Skype xtc, anbetaler vi deg å å teste stoffet før du tar det, samt ta små doser – altså ikke hele tabletten. Det er rapportert flere tilfeller hvor Skype xtc har inneholdt over 4 ganger så mye virkestoff som en enkeltdose. Risikoen for overdose minsker du derfor ved å teste stoffet og å dele tabletten i flere små deler og ta kun en av delene.