Hvor mange dør av cannabis baserte stoffer hvert år?

Mann, 13 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

Ingen. Cannabis regnes ikke som et stoff som gir overdose.

Det har riktignok vært registret noen (svært få) dødsfall der obduksjonen ikke har vist annet enn cannabis. Men dette er trolig folk som har hatt hjerteproblemer, og det er veldig, veldig sjelden.