Hvor lenge kan man spore ketobemidon(Ketorax) på en labratorisk urinprøve? Har søkt meg rundt om på nettet men finner ingen svar på det.

Mann, 29 år fra Trøndelag


RUStelefonen svarer:

Vi har dessverre heller ingen klare tall på hvor lenge det er vanlig å kunne spore ketobemidon i urinprøver. Men, opioider har generelt en forholdsvis kort påvisningstid i urinen, gjerne omkring 2-4 dager, og sjelden mer enn en uke (med unntak av buprenorfin, metadon og enkelte øvrige opioider i form av depottabletter). Derfor antar vi at påvisningstiden for ketobemidon også er forholdsvis kort.