Hvor lang tid må det gå mellom inntak av subutex og Suboxone?

Mann, 57 år fra Vest-Agder


RUStelefonen svarer:

Virkestoffet i Subutex og Suboxone er det samme; buprenorfin. Forskjellen er at Suboxone i tillegg inneholder nalokson. Nalokson blokkerer virkningen av buprenorfin, men kun dersom du injiserer Suboxone. Grunnen til at Suboxone inneholder nalokson, er altså for å forhindre at medisinen misbrukes i form av sprøytebruk.

Sett at du bruker disse medisinene som normalt (oralt), er det med andre ord ikke nødvendigvis problematisk å ta disse samtidig, eller med et forholdsvis kort mellomrom. Men, dette vil også være et spørsmål om hvor store doser det er snakk om, samt hvor høy toleranse du har for buprenorfin. Virkningen av både Subutex og Suboxone kan vare i mange timer (avhengig av dosen), noen ganger så mye som et halvt døgn. Sånn sett kan du vente med å ta den andre, før du kjenner at virkningen av den første begynner å avta.