Hva gjør rusmidler med signalsystemet og nervesystemet?

Kvinne, 15 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Det er et veldig stort og generelt spørsmål, først og fremst fordi «rusmidler» innebærer en lang rekke veldig ulike stoffer, som påvirker kroppen på veldig ulike måter. Hvordan og hvor mye et bestemt stoff brukes, har også betydning.

Derfor anbefaler vi at du velger deg ut ett stoff eller noen få stoffer, og ser nærmere på disse spesifikt. På våre faktasider om rusmidler finner du informasjon om en del vanlige rusmidler, samt hvordan de virker på nervesystemet.

Se gjerne også vår veiledning til skoleoppgaver.