Hei. Har nå vært frem og tilbake i systemet innom utredning men kommer ingen vei. Har endelig fått hjelp siste tiden med Valium 5mg pr døgn av legen men nå blir det stoppet. Jeg føler meg som ett helvete uten valium og lurer nå på hvorfor det skal være sånn at man ikke kan få det videre? Jeg ser ingen livslyst eller glede. Har ekstreme problemer fysisk og psykisk uten dem da jeg har vært missbruker av rivotril i mange år før og etter brå avsluttet på dem pga soning så har jeg sleti ekstremt med stress samt ikke kunnet slappe av i strupen,pust og stemmebåndene. Er dette normalt? Og hva kan man gjøre? Jeg sitter ofte med selvmordstanker pga dette og har også vært innom legevakten en gang pga dette men legen mener på jeg skal videre til adhd utredning igjen for 5 eller 6 gangen nå. Men jeg føler meg bedre ved og ha den valiumen til gode mtp fortidens missbruk av forskjellige rusmidler. Men sitter nå i en situasjon der jeg føler jeg først fått hjelp så skal jeg som jeg personlig kaller det innom systemets spiraler av unødvendighet og stress atter en gang pga de mener på det trengs.. jeg er sliten og ekstremt lei av å ikke kunne få bestemme eller eventuelt ha noe fast for å roe ned angsten i livet.. Skriver nå dette her sikkert veldig rørete men tenkte jeg får heller prøve og se hva dere har å si.

Mann, 29 år fra Østfold


RUStelefonen svarer:

Hvis det er den samme legen som både har gitt og tatt fra deg Valium, kan du begynne med å be legen om en begrunnelse for i) hvorfor du mister medisinene og ii) hva som har endret seg siden legen ga deg Valium. Det er legen som begrunner hvorfor man ikke kan få et legemiddel videre. Vi har ingen forutsetninger for å svare på dette.

Du som pasient har rettigheter. Hvis det er slik at du har blitt feil eller urettmessig behandlet, kan du klage på dette. Det er viktig å ha kompetente mennesker på ditt lag når du skal gjennom «systemets spiraler». Du kan klage og du kan få hjelp til å klage. Du kan begynne med å snakke direkte med lege, be om skriftlig svar. Det kan du ta videre til f.eks. Pasientforeningen og be om hjelp til å formulere en klage, eller du kan klage direkte til Statsforvalteren.

«Systemets spiraler» er kronglete og beveger seg langsomt. Men hvis det er slik at du har blitt urettmessig behandlet, og dette er noe du kan dokumentere godt, da står du sterkere enn nå hvor det virker som du prøver å takle alt alene.

Du skriver at etter du «brå avsluttet på dem [Rivotril] pga soning så har jeg sleti ekstremt med stress samt ikke kunnet slappe av i strupen,pust og stemmebåndene.» Høyt stressnivå, både psykologisk (angst, uro etc.) og på et mer biologisk plan (høyt blodtrykk, puls etc.) er vanlig hvis en bråstopper med benzodiazepiner etter lengre tids bruk. Det er derfor vanlig at folk trapper ned over tid når behandlingen skal avsluttes. Hva gjelder strupen, pust og stemmebåndene, er dette også noe du må be om å få en klinisk undersøkelse for å finne ut av. Du kan be om en henvisning til en øre-nese-hals-lege.