har tatt 120 mg elvanse kan jeg då ta 40mg ritalin eller 80mg? eller er det farlig?

Kvinne, 14 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

RUStelefonen er ikke er ikke helsepersonell. Vi driver ikke en helsetjeneste på nett, men er en informasjonstjeneste om rusmidler og hjelpetiltak.

Snakk med din lege om riktig bruk av medisiner.